Formuláře ke stažení

Formuláře jsou aktuální pro rok 2022

Požadavky dotací

Celoroční účetnictví poboček

Stáhnout všechny formuláře

Seznam účastníků
Sběrný příjmový doklad
Pověření pro platbu kartou
Smlouva o úhradě cestovních nákladů

Náhrada za použití motorového vozidla pro rok 2022

Logo ANIMY IUVENTUTIS
Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo BOO

Táborové účetnictví

Stáhnout všechny formuláře

Seznam účastníků
Pověření pro platbu kartou
Smlouva o úhradě cestovních nákladů

Náhrada za použití motorového vozidla pro rok 2022

Logo ANIMY IUVENTUTIS
Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Logo BOO

Pronájem táborové základny
Nájemní smlouva
Žádost o vystavení faktury
Pokladní deník - tábory
Potvrzení o zajištění zdravotní péče
Posudek lékaře a rodičů o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o způsobilosti vedoucího
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti

Hlášení prázdninových pobytů
Pokyny pro táborové účetnictví
Důležité - v čem se chybuje

Pojištění

Hlášení pojistné události
Vždy kontaktujte ústředí Animy Iuventutis.

 

Pomůcka pro vyúčtování akcí v pobočkách AI