O nás

ANIMA IUVENTUTIS
je spolek pro práci s dětmi a mládeží.

Úzce spolupracuje s Diecézním centrem pro mládež Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě a to zejména finančně při přípravě akcí určených dětem a mládeži. Mezi ně patří např. kurzy pro animátory, letní tábory, noční bdění, Děkuj, vítej, vzpomínej!, Animák, Silvestr, atd.

V rámci spolku funguje pět poboček (Frýdek, Místek, Hlučín, Nový Jičín a Opava), které pořádají vlastní akce na úrovni děkanátů (setkání, víkendovky, tábory, bdění) a během roku koordinují pravidelné schůzky skupin dětí a mládeže (společenství, scholy, schůzky ministrantů).

Členem spolku se může stát kdokoliv, protože jsme však spolek pro děti a mládež, sháníme především členy ve věku do 26 let. Členský poplatek je stanoven v minimální výši 40 Kč na rok. Tato výše je více než symbolická a umožňuje členství všem, kteří tak chtějí vyjádřit podporu této činnosti. (V rámci možností je samozřejmě možné přispět i částkou vyšší, případně i formou finančního daru.) Přispět můžete osobně na DCM či převodem z účtu.

Číslo účtu: 1399262006    Kód banky: 2700

Variabilní symbol: pro členské příspěvky evidenční číslo, pro dary 105.

ANIMA IUVENTUTIS je členem Asociace křesťanských spolků mládeže, která své členy (tedy i ANIMu IUVENTUTIS) pojišťuje. Zde si můžete stáhnout pojistnou smlouvu, metodiku a formulář oznámení o úrazu. Tyto informace a formulář jsou důležité pro informaci co dělat, když se stane na táboře pořádaném ANIMou nějaký úraz. Zde máte také několik informací o bezpečnosti na táboře.

Máte-li zájem o bližší informace ohledně spolku, je možné ozvat se telefonicky či emailem.

Členové spolku ANIMA IUVENTUTIS jsou na námi pořádaných akcích zvýhodněni!

Výhody Členství

Logo ANIMy

Autorkou je Mgr. Alena Rosová. Kříž uprostřed naznačuje, že se jedná o křesťanskou organizaci pro mládež a nápis dole naznačuje lodičku. Proto je kříž i jakýmsi stěžněm nebo ráhnem na plachtu. Loďku potom popohání vítr – sám Všemohoucí.

Stanovy

Stanovy zapsaného spolku si můžete stáhnout zde.

Výroční zpráva

200120022003200420052007200820092010201120122013201520162017202020212022